Jag undervisar elever enskild eller i smågrupper. Ämnen jag undervisar är bland annat:
  • Matematik: grundskolans nivå samt gymnasiekurserna matematik 1 och 2
  • Fysik: grundskolans nivå
  • Kemi: grundskolans nivå
  • Biologigrundskolans nivå
  • Tyska: grundskolans nivå, alla gymnasiekurserna moderna språk Tyska samt modersmålsundervisning i grundskolans nivå
Utöver dessa specifika ämnena erbjuder jag generell läxhjälp i alla grundskolans årskurser.

Jag var mellan augusti 2018 och januari 2021 anställd hos Allakando AB.